پورتال خبری باتیس

قوانین و استانداردها

 • مشاهده همه
آموزش صورت مغایرت بانکی و نحوه تهیه و تنظیم آن با مثال (بخش چهارم)
آموزش صورت مغایرت بانکی و نحوه تهیه و تنظیم آن با مثال (بخش چهارم)'
 • رتبه مطلب :

 • درج شده در روز

  20 اردیبهشت 1400

 • ادامه مطلب
آموزش صورت مغایرت بانکی و نحوه تهیه و تنظیم آن با مثال (بخش سوم)
آموزش صورت مغایرت بانکی و نحوه تهیه و تنظیم آن با مثال (بخش سوم)'
 • رتبه مطلب :

 • درج شده در روز

  20 اردیبهشت 1400

 • ادامه مطلب
آموزش صورت مغایرت بانکی و نحوه تهیه و تنظیم آن با مثال (بخش دوم)'
 • رتبه مطلب :

 • درج شده در روز

  20 اردیبهشت 1400

 • ادامه مطلب
آموزش صورت مغایرت بانکی و نحوه تهیه و تنظیم آن با مثال (بخش اول)'
صورت مغایرت بانکی گزارشی است که با تهیه و تنظیم آن،اختلاف و مغایرت های بین دفاتر حسابداری و صورت حساب بانکی کسب و کار خود را میتوانیم بدست آورده و شناسایی کنیم.در نهایت بعد از اینکه مغایرت بین حساب بانکی و صورت حساب خود را شناسایی کردیم می توانیم نسبت به رفع آنها اقدام نمائیم.مثلا […]
 • رتبه مطلب :

 • درج شده در روز

  10 اسفند 1399

 • ادامه مطلب